אגרת יו"ר הנכנס- אלי לוגסי

לכל המדבירים וחברי ארגון שלום

בחודש שעבר התקיים הכנס השנתי ונערכו  בחירות לוועד המנהל של הארגון

הוזרם דם חדש לוועד והוא החל במרץ לתכנן ולארגן פעילות להעלאת המורל, מודעות והגברת הפעילות. הוחלט על הוספה והקמת ועדות חדשות והפעלת נבחרת פעילים חדשה וגדולה מבעבר.

הועדות שיפעלו הם : ועדת  ביקורת , ועדת  פרסום , דובר ארגון,  ועדת  אינטרנט,  ועדת  הכשרות והעשרה, ועדת  הטבות לחברים, ועדת  גיוס חברים,  ועדת טלגרם,  יח"צ,  ועדת  חוק ההדברה ותקנות .

את רשימת ראשי הועדות ופרטי קשר אפשר לראות באתר הארגון > אודות ארגון המדבירים > בעלי תפקידים

בצוק העיתים הסכמתי לקבל על עצמי את תפקיד היו"ר ובישיבה הראשונה של הועד החדש הובלתי מהלך לקביעת יעדי הארגון לשנה הקרוב:

1.      בחינה מחודשת של תקנון הארגון והתאמתו לשנת 2017-2018 .
2.      בחינת דמי החבר במטרה לאפשר גיוס נרחב של מדברים לארגון.
3.      הקמת מאגר מדבירים מוסמכים ועובדי הדברה מאושרים הפנויים לטובת
      עסקים בהם קיימת מצוקת כוח אדם בעקבות חוק ההדברה החדש.
4.      קיום ערבי העשרה וימי עיון למדבירים לשיפור הרמה המקצועית .
5.      כינוס של כלל המדבירים ושאינם חברי ארגון ליצירת אחדות השורות
       וחיפוש דרכים לשילובים בארגון
6.      גיבוש תקנות לחוק ההדברה למזעור נזקים ושיתוף פעולה עם המשרד
      להגנת הסביבה.
7.      מתן במה לכל חבר ארגון בכל עת על מנת לשמוע ולהיות אוזן קשבת
      למצוקתו.
8.      הקמת צוות מקצועי בכיר שיכלול אגרונום / אנטימולוג, שיוכל לתת מענה
      לחברי ארגון בכל בעיה מקצועית.
9.      מינוי דובר שיוכל לייצג את הארגון ולהגיב מול התקשורת וגורמים אחרים .
10. השגת הטבות לחברי הארגון ולהשגת מטרה זו יש צורך בארגון גדול
      ומאוחד .
11. מעורבות הארגון בהכשרה המקצועית במכללות השונות והתאמת
      התוכניות לימוד לדרישות השונות והעדכניות .
12. רישום וריכוז המתנדבים הפוטנציאלים המוכנים לתרום והעשויים להוות
      בסיס תפעולי לחיזוק הארגון .

אני קורא לכל מי שיכול רוצה ומעוניין ליזום פעילות לחברי הארגון, בכל תחום מעניין, ובתנאי שיוציא ולפועל מא' ועד ת',  כמובן בעזרת, בתמיכת וחסות הארגון.

אני גם פונה לכל המדבירים שאינם חברי ארגון לבא ולהצטרף.  וודאי אתם ערים ומבינים את החשיבות שבהתארגנות, ביצירת גוף גדול וחזק המייצג את מרבית העוסקים בענף, בעל השפעה ושומר ומגן על זכויותיכם  כארגון מול הרשויות המפקחות והמחוקק..

הארגון הוא שלנו ובשבילנו, כוחנו באחדותנו

בתקווה לראותכם בין שורותינו

בברכה

אלי לוגסי – יו"ר

אגרת יו"ר הנכנס- אלי לוגסי
דרג את התוכן