המשרד להגנת הסביבה

תחומי פעילות של המשרד להגנת הסביבה

רישוי המדבירים 

רישוי מדבירים מתבצע על-פי תקנות רישוי עסקים עבור הדברת מזיקים, התשל"ה -1975. תקנות אלה מגבילות את העיסוק בהדברה לבעלי היתר הדברה מאת המשרד להגנת הסביבה. ההיתרים והאישורים ניתנים רק לאנשים שעברו הכשרה מקצועית מתאימה, עמדו בהצלחה בבחינות לקבלת היתר הדברה ומשתתפים בימי עיון מקצועיים באופן סדיר.הכשרה מקצועית של המדבירים נעשית במרכז ההדרכה לבריאות הציבור או במכללות פרטיות.  פרטים, מועדים ורישום, ניתן לקבל במרכז ההדרכה לבריאות הציבור בתל השומר, טלפון 03-5356823/4 לשלוחה 205.


 

 המשרד להגנת הסביבה


 

בבחינות לקבלת היתר הדברה ומשתתפים בימי עיון מקצועיים באופן סדיר. הכשרה מקצועית של המדבירים נעשית במרכז ההדרכה לבריאות הציבור או במכללות פרטיות. פרטים, מועדים ורישום, ניתן לקבל במרכז ההדרכה לבריאות הציבור בתל השומר, טלפון  5356823/4 03  שלוחה 205.

הנפקת היתרי הדברה

ישנם שלושה סוגים של היתרי הדברת מזיקים:

– היתר קטילת חרקים     
– היתר קטילת מכרסמים    
– היתר איוד

סוג ההיתר מופיע בגב היתר ההדברה. מדביר יבצע רק פעולות הדברה בהתאם לסוג ההיתר שברשותו.  מקצוע ההדברה אינו מתמקד רק בפיזור חומרי הדברה, אלא דורש ידע ותכנון של מערך שלם, הכולל פעולות ניטור ומניעה.

פיקוח על מדבירים

הוועדה לענייני הדברה עוסקת בנושאים הנוגעים לרישוי מדבירים ולפיקוח על עבודתם. היא דנה בערעורים של מועמדים שלא התקבלו לקורס הדברה, במתן היתרים ובחידושם, בתלונות כנגד מדבירים ובבירור פעולות הדברה בלתי חוקיות של מדבירים. בסמכות הוועדה לאסוף ראיות ולשלול היתר הדברה ממדביר שלא פעל על פי החוק  להסדרת העיסוק בהדברה תברואית התשע"ו-2016.  כיום ( 2017 ) רשומים בישראל מעל 2200 מדבירים בעלי היתר שהוסמכו ע"י המשרד להגנת הסביבה


 

לחוזרי המשרד:    
19.3.2012 – עסק להדברה הכולל סניפים     
3.11.10– חידוש היתר הדברה והשתתפות בימי עיון

לאתר המשרד להגה"ס – האגף למזיקים והדברה     
לרשימת חומרי הדברה לתברואה 
לרשימת בעלי היתר הדברה

כתובות: 
במשרד להגה"ס – 
האגף ללחימה במזיקים,
משרד הבריאות המעבדה לאנטומולוגיה 

החוק  להסדרת העיסוק בהדברה תברואית התשע"ו-2016 .                     

דוגמא ליומן פעולות הדברה

Share Button
המשרד להגנת הסביבה
5 (100%) 2 votes