יום עיון בנושא בעלי כנף

ידיעון  30# אוקטובר  2018

מכתב שנשלח אל כל אמצעי התקשורת ולכתבי איכ"ה 3.9.18

עמדת ארגון המדבירים בנוגע לטיפול במגפת שושנת יריחו

תכנית ימי עיון בשנה הקרוב 2018-2019

מכתב אל מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, יו"ר מרכז המועצות האזוריות  בנושא מניעת מפגעי יתושים מעבירי נגיף קדחת מערב הנילוס

ראיון של רועי כהן בתוכנית "עצמאי בשטח"  עם דובר ארגון מדבירי מזיקים בישראל, גל כהן, בנושא החסמים בפני המבקשים לגשת למכרזים בשלטון המקומי.

ביטוח פנסיוני  ייחודי ובלעדי בתנאיו לחברי הארגון!

ביטוח מקצועי למדביר  לחברי ארגון רשומים ! 
טופסבקשת חבר לביטוח
 מקצועי וצד ג'  

מחירון הדברה מומלץ לצרכן

חברות ההדברה במצוקה

דרישת הארגון להבהרה בנושא סעיף 3 לחוק ההדברה (עיסוק בהדברה) ותשובת המשרד להגה"ס

פעילויות האכיפה בתחום ההדברה בישראל נמשכות… כתב אישום שהוגש לאחרונה

התכתבות עם הגה"ס
 לדף הסבר  בנושא החוק החדשהמשרד להגה"ס – מבצע ארצי לאיסוף פסולת

תכשירי הדברה חקלאיים, תברואיים ווטרינריים

מוקד המדבירים בטלפון: 08-6220204  

 

pcbaner

לידיעתכם !!!  מסמך שהופץ לאחרונה 
ע"י המשרדים להגה"ס, הבריאות והחקלאות. הופץ אל: ממונים על בטיחות במשרד החינוך ממונים על בטיחות ברשויות המקומיות מנהלי מח' תברואה/גינון/שפ"ע  ברשויות המקומיות
 הנדון:  יישום עשרה עקרונות בנושא יישום  תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתם 
הנחיות מקצועיות להדברה במוסדות חינוך ובסביבתם

PCFacebookנפתח לארגון דף חדש ב-FaceBook 

הסברים לחוק שהתקבל  1.6.16
נוסח החוק החדש להסדרת העיסוק בהדברה תברואית בתוקף מיום 1.6.16

מגן דבורים אדום
      רונן כפיר         054-2171371                ronen.kfir@gmail.com

   יוסי אוד           054-2275865              yossiaud@gmail.com
הילמר קונמן     054-3185805              hilmar@bezeqint.net

epa warning

Share Button
4.9 (97.14%) 7 votes